Nadeelcompensatie

VOS Specialisten is dé specialist op het gebied van nadeelcompensatie door heel Nederland. Nadeelcompensatie is een verzamelbegrip voor vergoedingen die een overheid uitkeert aan rechtspersonen die schade lijden ten gevolge van een op zichzelf rechtmatig optreden van de overheid. De gedachte achter deze rechtsfiguur is, dat bepaald schadeveroorzakend handelen van de overheid weliswaar in het algemeen belang noodzakelijk kan zijn, maar dan toch niet zonder dat degenen die door dat handelen onevenredig zwaar worden getroffen een compensatie voor hun schade ontvangen.

Een verzoek om nadeelcompensatie kan worden gebaseerd op het evenredigheidsbeginsel, maar ook op één van de vele regelingen die in de loop der tijd in het leven zijn geroepen. Voorbeelden hiervan zijn de Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat, de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen, maar ook de Belemmeringenwetten of de Reconstructiewet concentratiegebieden.

Onze ervaring leert, dat specifieke kennis en kunde is vereist. Wij kunnen u hierin bijstaan.

 

 

 

 
     

 

    Reeds 25 jaar ervaring

    Persoonlijk en direct

    Meer dan 3500 transacties

 
   Duidelijk en transparant

    No pay no cure

    Uw belang staat voorop

    Particulier en ondernemers

    Overheid

 

 

Blog

Bodemverontreiniging, onteigening, minnelijke aankoop/verwerving ?

Bodemverontreiniging is een hot item, bij de vaststelling van de marktprijs, en hoe moet je hiermee omgaan bij onteigening of minnelijke verwerving/ aankoop.

Lees meer>>