Onteigening

Op het gebied van onteigening is VOS Specialisten dé specialist voor heel Nederland.
De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden, maar ook bedrijven als de Nederlandse Spoorwegen verwerven grond voor wegen en waterwegen, dijken en afvalwaterzuiveringsinstallaties, groenprojecten, woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Slaagt de overheid er niet in de benodigde grond in der minne te verwerven, dan staat haar -als uiterste middel- onteigening ter beschikking. De gedachte daarbij is, dat het algemeen belang prevaleert boven het individueel belang. 


Bij onteigening kunnen tal van vragen aan de orde komen. Is onteigening wel noodzakelijk als de eigenaar bereid en in staat is om de door de overheid gewenste ontwikkeling zelf te realiseren? Op welke wijze dient de te verwerven grond te worden gewaardeerd? Hoe wordt de overige schade begroot? Heeft de overheid, voordat zij overging tot onteigening, wel voldoende getracht de onroerende zaken in der minne te verwerven? Op welke wijze worden anderen (huurders, erfpachters, beperkt gerechtigden) dan de eigenaar schadeloos gesteld?

De Onteigeningswet voorziet hier weliswaar in, maar er zijn vele wegen die naar een oplossing leiden. Wij zijn in staat voor u de beste weg te bewerkstelligen.

 
     

 

    Reeds 25 jaar ervaring

    Persoonlijk en direct

    Meer dan 3500 transacties

 
   Duidelijk en transparant

    No pay no cure

    Uw belang staat voorop

    Particulier en ondernemers

    Overheid

 

 

Blog

Bodemverontreiniging, onteigening, minnelijke aankoop/verwerving ?

Bodemverontreiniging is een hot item, bij de vaststelling van de marktprijs, en hoe moet je hiermee omgaan bij onteigening of minnelijke verwerving/ aankoop.

Lees meer>>