Algemene Voorwaarden Vos Specialisten

1.

Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van artikel
7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek,
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door VOS Specialisten.

 

2.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop
de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens voornoemde verzekering wordt uitbetaald, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat VOS Specialisten
in het kader van de opdracht ontvangt. Een kopie van deze
verzekeringspolis ligt op ons kantoor ter inzage
en wordt u op verzoek kostenloos toegezonden.

 

3.

VOS Specialisten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
(zo mogelijk in overleg met de cliënt) bij de uitvoering van
de opdracht in te schakelen derden.

 

4.

De rechtsverhouding met VOS Specialisten (een handelsnaam van
Meertens Vastgoed BV) wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Geschillen met VOS Specialisten worden bij uitsluiting beslist door de
Nederlandse rechter.

 

5.

Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve
van eventuele vennoten van VOS Specialisten,
bestuurders van de praktijkvennootschappen, alsmede aan
VOS Specialisten verbonden personeel.

 
     

 

    Reeds 25 jaar ervaring

    Persoonlijk en direct

    Meer dan 3500 transacties

 
   Duidelijk en transparant

    No pay no cure

    Uw belang staat voorop

    Particulier en ondernemers

    Overheid

 

 

Blog

Bodemverontreiniging, onteigening, minnelijke aankoop/verwerving ?

Bodemverontreiniging is een hot item, bij de vaststelling van de marktprijs, en hoe moet je hiermee omgaan bij onteigening of minnelijke verwerving/ aankoop.

Lees meer>>