De waarde van bouwgrond hangt af van de aantrekkelijkheid van de bouwgrond op een bepaalde locatie en met name de koopkracht van de mensen die daar willen wonen en werken en natuurlijk de grondexploitatie.

Een nieuw onderwerp met een oud jasje, vaak aangehaald maar weinig becommentarieert als oplossing voor de huidige en veelal negatieve grondexploitatie bij gemeenten in relatie tot de ontwikkeling van nieuwe plangebieden.

Als u wordt uitgekocht door de overheid of in een onteigeningstraject terechtkomt, en u heeft een hypotheek, dan zal u uiteindelijk met de bank moeten afrekenen.
  1. Staatssteun is een hot item in de vastgoedwereld, maar kan worden voorkomen bij onteigening en in het bijzonder bij minnelijke aankoop of verwerving van vastgoed.


Een goede of minder goede adviseur, specialist of deskundige maakt een wereld van verschil wanneer u wordt onteigend dan wel in een traject zit of komt waarbij de overheid uw woning, bedrijf of grond wil kopen. Ben er vroeg bij, wacht niet te lang met een goede keuze, te laat is te laat.

 

Bij de vaststelling van de herinvesterings- of reconstructieschade worden nogal eens fouten gemaakt, die behoorlijke consequenties hebben voor het uiteindelijk resultaat. Laat u vooraf goed informeren.

De bepaling van marktwaarde of prijs van uw eigendom bij minnelijke aankoop of onteigening door de overheid, kan complex en veelomvattender zijn dan u denkt. Let wel in de uiteindelijke schadeloosstelling blijft het niet alleen bij deze schadecomponenten.

De rol van de overheid zoals gemeente, provincie of staat bij een onteigening is altijd evident aanwezig. Het is daarom belangrijk de spelregels te kennen, en vooral er achter te komen wat de belangrijkste fase is, bij dit soort trajecten.
Opeens staat de overheid of projectontwikkelaar voor de deur om een stukje grond te kopen of zelfs uw woning of bedrijf, vaak ten behoeve de aanleg van wegen, fietspaden, nieuwe woonwijken of industrieterreinen, etc., en wordt u vriendelijk verzocht uw medewerking hieraan te verlenen tegen uiteindelijk de betaling van een schadevergoeding.