De bepaling van marktwaarde of prijs van uw eigendom bij minnelijke aankoop of onteigening door de overheid, kan complex en veelomvattender zijn dan u denkt. Let wel in de uiteindelijke schadeloosstelling blijft het niet alleen bij deze schadecomponenten.

De rol van de overheid zoals gemeente, provincie of staat bij een onteigening is altijd evident aanwezig. Het is daarom belangrijk de spelregels te kennen, en vooral er achter te komen wat de belangrijkste fase is, bij dit soort trajecten.