Bedrijven

Waardering van bedrijven behoeft een specifieke benadering, daar waar ruimte veelal tekortschiet, maar ook richting o.a. fiscus. Het is vaak een complexe materie waarbij niet alleen het onroerend goed van belang is, maar veelal ook de exploitatie. Deze combinatie vereist specifieke kennis, om te komen tot een maximale waardering en/of schadeloosstelling bij bijvoorbeeld overheidsingrijpen.

Wij delen niet alleen onze kennis met u, maar ook met terzake kundige specialisten zoals uw accountant en adviseurs, voor zover aan de orde en noodzakelijk. Onze werkwijze is daarbij direct en confronterend, in de goede zin des woords. Ons werkgebied is breed. Taxaties, special valuations en onderhandelingen ten aanzien van o.a. binnen- als buitenstedelijk (bedrijfsmatig) onroerend goed, bedrijfsverplaatsingen, industrieel, agrarisch en incourant onroerend goed, zijn voor ons meer dan bekend terrein.

 

 

 

 
     

 

    Reeds 25 jaar ervaring

    Persoonlijk en direct

    Meer dan 3500 transacties

 
   Duidelijk en transparant

    No pay no cure

    Uw belang staat voorop

    Particulier en ondernemers

    Overheid

 

 

Blog

Bodemverontreiniging, onteigening, minnelijke aankoop/verwerving ?

Bodemverontreiniging is een hot item, bij de vaststelling van de marktprijs, en hoe moet je hiermee omgaan bij onteigening of minnelijke verwerving/ aankoop.

Lees meer>>