Wat we doen

Wij beschikken over gekwalificeerde vastgoedspecialisten op het gebied van schadebepaling, taxatie en onderhandelingen bij onrechtmatig overheidshandelen, onteigening, planschade en nadeelcompensatie. Daarnaast pakken wij specialistische vraagstukken aan omtrent waarderingen m.b.t. vastgoed, hierin hebben wij ruim 25 jaar ervaring.

Ons werkgebied is breed. Taxaties van vastgoed in brede zin en onderhandelingen ten aanzien van o.a. binnen- als buitenstedelijk onroerend goed, bedrijfsverplaatsingen, industrieel, agrarisch en incourant onroerend goed door heel Nederland, is voor ons meer dan bekend terrein. Veelal ageren wij tegen de overheid. Daarbij treden wij niet alleen op voor sec de eigenaar, maar ook voor verhuurders, erfpachters en andere gebruikers.

 

 

 

 
     

 

    Reeds 25 jaar ervaring

    Persoonlijk en direct

    Meer dan 3500 transacties

 
   Duidelijk en transparant

    No pay no cure

    Uw belang staat voorop

    Particulier en ondernemers

    Overheid

 

 

Blog

Bodemverontreiniging, onteigening, minnelijke aankoop/verwerving ?

Bodemverontreiniging is een hot item, bij de vaststelling van de marktprijs, en hoe moet je hiermee omgaan bij onteigening of minnelijke verwerving/ aankoop.

Lees meer>>